CALL CENTER:VN +84 2838488000 - ENG +84 2838489000 HOTLINE:+(84)973807920 Tiếng Việt English

Công ty mẹ OOCL thay đổi CEO

Trang chủ Công ty mẹ OOCL thay đổi CEO

Orient Oversea International Limited (OOIL) cho biết Huang Xiaowen đã thôi giữ chức vụ Giám đốc điều hành kiêm Giám đốc điều hành của công ty, đồng thời không còn là thành viên Ban điều hành kiêm Chủ tịch Ủy ban Thông tin nội bộ, Ủy ban Rủi ro và Ủy ban Phát triển Chiến lược của công ty.

Chen Yangfan đã được bổ nhiệm làm giám đốc điều hành và giám đốc điều hành mới của OOIL. Chen Yangfan, 47 tuổi, là phó tổng giám đốc, ủy viên Đảng ủy Tập đoàn COSCO SHIPPING Trung Quốc.

Yangfan đã ký thư bổ nhiệm với OOIL làm giám đốc điều hành và giám đốc điều hành trong nhiệm kỳ ba năm bắt đầu từ ngày 25 tháng 10, trừ khi một trong hai bên đưa ra thông báo bằng văn bản cho bên kia trước sáu tháng để chấm dứt việc bổ nhiệm trước khi hết thời hạn.

Ngoài ra, ông sẽ giữ chức vụ cho đến cuộc họp đại hội đồng thường niên tiếp theo của công ty và có thể được bầu lại tại cuộc họp đó, đồng thời có thể nghỉ hưu bằng cách luân phiên và tái cử tại bất kỳ cuộc họp chung thường niên nào trong tương lai của OOIL theo quy định của công ty.

Theo một tuyên bố, Chen Yangfan sẽ không nhận được bất kỳ khoản thù lao nào từ công ty cho vị trí giám đốc của công ty, nhưng các chi phí phát sinh liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ của giám đốc và giám đốc điều hành của công ty sẽ do công ty chịu.

Theo ooilgroup.com

Hãy gửi thông tin cần báo giá,
chúng tôi sẽ liên hệ tư vấn
Báo giá Điện thoại Tải tài liệu