CALL CENTER:VN +84 2838488000 - ENG +84 2838489000 HOTLINE:+(84)973807920 Tiếng Việt English

Tín hiệu đe dọa mục tiêu giảm khí thải của vận tải biển

Trang chủ Tín hiệu đe dọa mục tiêu giảm khí thải của vận tải biển

Vận tải biển đang trong giai đoạn chuyển tiếp quan trọng trong nỗ lực khử cacbon, với tín hiệu nhu cầu từ các chủ tàu và nhà cung cấp nhiên liệu rất cần thiết nếu đạt được các mục tiêu giảm phát thải tạm thời.

Theo Katharine Palmer, người đứng đầu toàn cầu về tính bền vững tại Lloyd’s, mục tiêu sử dụng nhiên liệu không phát thải có thể mở rộng chiếm 5% nhiên liệu vận chuyển quốc tế vào năm 2030 – một ngưỡng được coi là quan trọng nếu đạt được mục tiêu khử cacbon hoàn toàn vào năm 2050 – đang bị áp lực. Đăng ký. 

Palmer phát biểu trong một cuộc họp báo tại hội nghị thượng đỉnh Athens rằng Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) đã đưa ra tín hiệu chính sách rõ ràng trong chiến lược phát thải đã được sửa đổi vào tháng 7 và giờ là lúc ngành vận tải biển phải phản ứng bằng tín hiệu về nhu cầu. 

Palmer cho biết: “Các công ty đang đặt hàng các tàu không phát thải nhưng điều đó là không đủ để đạt được mức 5% vào năm 2030”. “Đó thực sự là hành động trong thế giới thực giữa các tác nhân cung và cầu cùng nhau thực hiện điều này và chúng ta càng để điều đó lâu thì mọi việc sẽ càng khó khăn hơn và càng gây rối loạn hơn.” 

Cuộc họp báo diễn ra sau khi GSF công bố báo cáo tiến độ năm 2030 thứ hai, “Hành động về khí hậu trong vận tải biển, tiến tới đột phá về vận tải biển vào năm 2030”. Được tổng hợp bởi công ty tư vấn vận chuyển UMAS, Liên minh Hướng tới Không phát thải của GSF và nhà vận động phát thải toàn cầu Race to Zero, báo cáo đã vẽ ra một bức tranh hỗn hợp về những thách thức cốt lõi của vận tải biển trong việc tìm nguồn cung cấp nhiên liệu không phát thải và triển khai các tàu không phát thải.   

Đáng chú ý nhất là quan điểm cho rằng cơ hội đạt được mục tiêu của ngành vận tải biển đang nhanh chóng đóng lại là sử dụng nhiên liệu không phát thải, chiếm 5% tổng lượng nhiên liệu vận chuyển quốc tế vào năm 2030. Báo cáo cho thấy việc sản xuất nhiên liệu không phát thải hiện đang được thực hiện có thể chỉ đáp ứng được một phần một phần tư nhiên liệu cần thiết để đạt được mục tiêu, mặc dù sự thiếu hụt này có thể thay đổi nhanh chóng. 

Báo cáo lưu ý: “Nếu nhiều dự án thành công hơn, việc sản xuất nhiên liệu không phát thải có thể tăng gấp đôi mức cần thiết, ngay cả khi tính đến nhu cầu nhiên liệu của các ngành khác”. 

Trên sổ đặt hàng tàu, mặc dù các đơn đặt hàng dành cho tàu chạy bằng nhiên liệu metanol đang thu hút sự chú ý, nhưng báo cáo cho thấy việc tiếp tục quỹ đạo đặt hàng hiện tại có thể chỉ cung cấp được 1/5 số tàu cần thiết để đạt được mục tiêu vào năm 2030. Trong số 144 tàu hiện đang được đặt hàng có khả năng hoạt động bằng nhiên liệu bền vững, hầu hết đều tương thích với metanol. 

Báo cáo cảnh báo rằng việc sửa đổi chiến lược IMO đã tạo ra sự thay đổi lớn về bối cảnh cơ hội và rủi ro cho ngành vận tải biển và các công ty sẽ cần phải quản lý những điều không chắc chắn cho đến cuối năm 2025. IMO đã cam kết thiết kế một chiến lược trung hạn Cơ chế định giá dựa trên thị trường khí nhà kính (GHG) như thuế carbon vào năm 2025 và triển khai cơ chế này trên toàn cầu vào năm 2027.  

Theo JOC.com

Hãy gửi thông tin cần báo giá,
chúng tôi sẽ liên hệ tư vấn
Báo giá Điện thoại Tải tài liệu