Phát triển bền vững - Seahorse Shipping


Chúng tôi đóng góp cho xã hội và môi trường với 4 hoạt động:

VỚI MỖI ĐƠN HÀNG, CHÚNG TÔI ĐÓNG GÓP TRỒNG MỘT CÂY XANH

Chúng tôi nhận thức được rằng ngành Vận Chuyển Hậu Cần sản xuất không ít khí thải CO2 và có tác động rất lớn với môi trường. Với tâm huyết dẫn đầu trong việc cải thiện và góp phần vào việc giảm khí thải ô nhiễm. Cho mỗi đơn hàng vận chuyển, bất kể đường biển hay đường hàng không, bất kể kích thước hay giá trị, chúng tôi đóng góp trồng một cây xanh.

CHÚNG TÔI QUAN TÂM ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG ÍT GIẤY

Nắm bắt sự chuyển giao theo hướng giảm tiêu thụ giấy trong doanh nghiệp. Chúng tôi từng bước hướng đến công nghệ hóa trong quy trình vận hành. Website SEAHORSE hỗ trợ khách hàng có thể xem Vận Đơn và các Tài Liệu Giao Dịch trực tuyến.

Bên cạnh đó, DoubleA là thương hiệu giấy in mà chúng tôi sử dụng vì chính sách sản xuất “Nguồn gốc tới cổng nhà máy” và quy trình sản xuất bền vững với nguồn nguyên liệu thô không ảnh hưởng đến cộng đồng và môi trường.

CHÚNG TÔI GIEO MẦM TƯƠNG LAI VÀO GIÁO DỤC

Chúng tôi hiểu rằng chất lượng giáo dục là điều cần thiết để đạt được sự tăng trưởng xã hội bền vững và quyền công dân toàn cầu. Chúng tôi hỗ trợ các tổ chức thành lập địa phương bằng cách quyên góp quỹ để giúp cải thiện giáo dục tại Việt Nam.

CHÚNG TÔI QUAN TÂM ĐẾN 4 R’s

Chúng tôi hiểu rõ vòng đời sản xuất của các sản phẩm. Ở giai đoạn đầu tiên khai thác từ các nguồn nguyên liệu thô sơ để sản xuất sản phẩm với các nhân viên làm việc chăm chỉ phía sau, đến giai đoạn cuối cùng của phân phối, tiêu thụ, và phân hủy. Tại SeaHorse, chúng tôi đề cao “Dùng lại, Giảm, Tái chế và Lặp lại!”.Văn hóa công ty được xây dựng bằng các hoạt động và tinh thần Khuyến khích nhân viên tích cực tham gia, đóng góp vào cộng đồng về cách giảm lượng khí thải carbon.

 

Hotline 028 3848 8000